W Areszcie Śledczym będzie lepsza kuchnia

Gliwicki areszt uzyskał pieniądze na poprawę stanu technicznego infrastruktury. Dzięki uzyskanym środkom zmodernizowano więzienną kuchnie.

“Przygotowaniem i wydawaniem posiłków zajmują się skazani, którzy pracują pod nadzorem funkcjonariuszy. W kuchni pracuje w systemie zmianowym dwunastu więźniów. W charakterze roznoszących posiłki zatrudnionych jest obecnie 21 osadzonych.” – informuje Areszt Śledczy w Gliwicach

W Areszcie Śledczym w Gliwicach przebywać może 412 osadzonych. Kuchnia jest przystosowana do przygotowania i wydania 3 pełnych posiłków dla każdego więźnia.  W skali całej jednostki to ponad 1200 posiłków.

W ramach modernizacji więzennej kuchni m.in dobudowano windę towarową, przebudowano instalację c.o., instalację elektryczną oraz wentylacje.

Przebudowano pomieszczenia kuchni i zakupiono nowe wyposażenie. Prace trwały od września 2019 r.  Kuchnia została oddana do użytku w grudniu 2020 r.

źródło: Areszt Śledczy w Gliwicach

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama