Promocją miasta na Hali Arena zajmować będzie się miejska spółka. Radni przegłosowali uchwałę

Głosem rady miasta przeniesiono zadania promocji marki Gliwice z wykorzystaniem obiektu Arena Gliwice na Śląską Sieć Metropolitalną. Choć brzmi to skomplikowanie, to w skrócie oznacza jedno. Miasto będzie przekazywać pieniądze miejskiej spółce, po to aby zajmowała się promocją miasta w Hali Arena. Ma to usprawnić działania, o czym przekonywała wiceprezydent Aleksandra Wysocka

Nie wszyscy jednak byli przekonani co do kompetencji pracowników miejskiej spółki w tym zakresie

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka miała również inne wątpliwości.

Chodzi o wynik kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO twierdzi, że przekazanie ponad 17 mln złotych “z wolnej ręki” tzn. bez przetargu operatorowi Hali Arena Gliwice było niezgodne z prawem. W tej kwestii toczy się postępowanie w Prokuraturze. Zdaniem radnej Kuczyńskiej-Budki przeniesienie zadań promocji to sposób na “ukrycie” wydatków miasta. Podobne zdanie ma Łukasz Chmielewski

Wątpliwości radnych próbował rozwiać prezydent miasta Adam Neumann.

Dyskusja była trwała długo, nie obyło się również bez prób zakończenia dyskusji poprzez wniosek formalny co dolało oliwy do ognia.

Próby zamknięcia dyskusji były dwie, za każdym razem radni byli przeciwni. Wątpliwości radnych pojawiły się wraz z otrzymaniem wiadomości mailowej. Wynikało z niej, że przez podjęcie uchwały utracą oni możliwość kontroli wydatków. Adam Neumann wielokrotnie podkreślał, że radni zostali wprowadzeni w błąd.

Decyzja jednak zapadła i głosem 14 radnych zadaniem promocji na terenie Hali Arena zajmować się będzie miejska spółka. Uchwała jednak nadal budzi kontrowersje wśród przeciwników prezydenta. Zdaniem niektórych Hala Arena Gliwice nie wykorzystuje pełni swojego potencjału. Być może wraz z przeniesieniem zadania się to zmieni.

Kamery IMPERIUM

Reklama