Prezydent Gliwic zaprezentowała swoich zastępców

Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaprezentowała swoich zastępców

Dziś, 14 maja, prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka oficjalnie mianowała swoich zastępców. Na te ważne stanowiska powołała Jarosława Ziębę i Łukasza Gorczyńskiego.

Jarosław Zięba zostaje Pierwszym Zastępcą Prezydenta Gliwic. Będzie odpowiadał za zadania realizowane przez miasto w obszarach rozwoju, architektury i budownictwa, inwestycji i remontów, zamówień publicznych, regulacji korporacyjnych, geodezji i kartografii, a także gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i usług komunalnych. Będzie także nadzorował działalność Komisji Usług Miejskich, Komisji Dróg Miejskich, Gliwickiego Centrum Ratownictwa, Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Straży Miejskiej. Będzie także odpowiedzialny za współpracę z Powiatowym Urzędem Nadzoru i Kontroli Budownictwa oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Łukasz Gorczyński obejmuje stanowisko Drugiego Zastępcy Prezydenta Gliwic. Do jego obowiązków należą zadania z zakresu edukacji, zdrowia i spraw społecznych, środowiska oraz kultury i sportu. Będzie także nadzorować: placówki wychowawcze i pieczy zastępczej, żłobki miejskie, ośrodki pomocy społecznej z domami dziecka, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, Gliwicki Ośrodek Aktywności Zawodowej, Centrum 3.0 – Centrum Akcji Społecznej w Gliwicach, Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz jako miejskie instytucje kultury (teatr miejski, miejska biblioteka publiczna, Centrum Kultury Victoria, muzea). Pokaż Zmiany

Materiał z wydarzenia do zobaczenia od godz. 16:00 w Telewizji IMPERIUM

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję IMPERIUM! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama