OGLĄDAJ TV IMPERIUM

Program lokalnej telewizji IMPERIUM działa na podstawie Koncesji Nr 527/2013-TK wydanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na nadawanie w sieciach światłowodowych IMPERIUM Telecom.

Jeżeli jesteś abonentem sieci kablowej Imperium Telecom możesz oglądać program lokalnej telewizji Imperium na komórce, laptopie czy telewizorze.

Klikaj i oglądaj: www.tvimperium.pl

Jeżeli nie jesteś naszym abonentem skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Imperium Telecom.
http://www.eimperium.pl/

tel. 32 301 40 00