Drogowcy zaskoczyli zimę. ZDM przygotowuje się do odśnieżania

W ostatnich latach zima nas nie rozpieszcza. Poprzedniej zimy trudno mówić o ogromnych opadach śniegu i nawałnicach. Zarząd Dróg Miejskich musi być jednak gotowy, aby to on zaskoczył zimę a nie ona jego.

Odśnieżanie jezdni, chodników i przystanków autobusowych, zapobieganie śliskości przy opadach marznącego deszczu, to główne zadania Akcji Zima, która koordynowana będzie przez wyznaczonych pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Zimowym utrzymaniem objęto 700 ulic – dróg publicznych wraz z miejscami parkingowymi.

Oprócz ZDM będzie dbał o chodniki i ścieżki rowerowe oraz prawie 400 przystanków komunikacji miejskiej, a także niektóre drogi niepubliczne – wewnętrzne.

Szczegółowy wykaz dróg, znajdujących się w gestii Zarządu Dróg Miejskich, można znaleźć pod adresem: https://zdm.gliwice.pl/zdm/akcja-zima

Akcję Zima uruchamiał będzie koordynator ZDM, po wcześniejszym zapoznaniu się z prognozą pogody i komunikatami ze stacji meteorologicznych, rozmieszczonych na terenie Gliwic. Dla usprawnienia przebiegu prac – na czas zimy – teren miasta podzielono na 12 rejonów.

W pierwszej kolejności (do godziny po ustaniu opadów śniegu) odśnieżane są główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska czy Toszecka, Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do trzech godzin od ustania opadu śniegu.

Bieżące informacje na temat sytuacji na drogach bez względu na pogodę zamieszczane są na tablicach zmiennej treści. Wszelkiego rodzaju uwagi czy spostrzeżenia związane z prowadzeniem Akcji Zima będzie można zgłaszać pracownikom ZDM lub całodobowo dyspozytorowi Centrum Ratownictwa Gliwice.

Nie wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta znajdują się w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Część z nich należy do innych zarządców np. wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele.

Kamery IMPERIUM

Reklama