Będzie lepsza nawierzchnia na al. Przyjaźni. Rozpoczęły się prace gwarancyjne

Dziś ruszyły prace związane z naprawami gwarancyjnymi nawierzchni Alei Przyjaźni. Prace obejmą ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zwycięstwa. W trakcie robót wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów. Zakończenie prac przewidziano na koniec października 2020 roku. 

Remont jest wymagany, gdyż dotychczas zastosowana konstrukcja z paneli polipropylenowych nie sprawdziła się i doszło do sporych uszkodzeń. W nawierzchni powstały dziury, a po opadach deszczu tworzyły się ogromne kałuże. Przeszkadzało to w komfortowym korzystaniu ze ścieżki. Początkowo dokonywano napraw doraźnych. Teraz jednak w ramach naprawy gwarancyjnej droga zostanie całkowicie przebudowana. 

Nawierzchnia zostanie wymieniona na bezfazowe betonowe płyty. Jednocześnie zostanie wymieniona konstrukcja podbudowy nawierzchni na podbudowę z kruszywa, celem zwiększenia nośności ciągu pieszo-rowerowego. Tym samym, do punktów zlokalizowanych przy alei Przyjaźni, możliwe będzie dopuszczenie dojazdu samochodów dla zapewnienia dostaw do lokali handlowych i gastronomicznych lub podczas prowadzenia prac budowlanych w obiektach zlokalizowanych przy alei.  Zastosowanie płyt wyeliminuje również kwestię pojawiających się ogromnych kałuż.

Kamery IMPERIUM

Reklama