Niesamowite! Czy młodzież zna „Pana Tadeusza”?

„Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie…”


tak właśnie rozpoczyna się tekst epopei narodowej… Dzieło Adama Mickiewicza spisane trzynastozgłoskowcem opowiada o szlachcie polskiej początku XIX wieku i jest prawdopodobnie najsłynniejszym dziełem czołowego polskiego poety romantycznego.
Czy Mickiewicz może być nadal popularny? Okazuje się że tak…

W Centrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja”, podczas którego młodzi artyści recytowali wybrane fragmenty „Pana Tadeusza”. Spotkanie można było uznać również za doskonałą okazję do powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

W tym roku odbyła się druga edycja konkursu wojewódzkiego, ale gliwiccy uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu już piąty raz.

Materiał obejrzyj w Telewizji IMPERIUM lub na stronie http://www.tvimperium.pl/ w piątek 19.05 i w niedzielę 21.05.2023

Kamery IMPERIUM