Czy wirtualna strzelnica przypomina gry komputerowe?

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zainstalowało wirtualną strzelnice w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, która przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy system szkolno-treningowy o nazwie 'Pojedynek”. Zestaw służy do doskonalenia umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią oraz realizacji ćwiczeń na różnych wirtualnych odległościach i z postaw strzeleckich.

Zadanie to zrealizowano za ponad 200 tysięcy złotych dzięki dofinansowaniu 160 tysięcy złotych ze środków dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej i Skarbu Państwa.

Kamery IMPERIUM