Obrona Fabryki Drutu

Już ponad 500 osób podpisało internetową petycję w obronie Fabryki Drutu w Gliwicach. W związku ze złożeniem przez spółkę P.A. Nova S.A. wniosku o pozwolenie na rozbiórkę części zabudowań dawnej fabryki drutu w Gliwicach społecznicy chcą wyrazić sprzeciw wobec planów zniszczenia obiektów, które uznają za przemysłowe dziedzictwo miasta. Uważają, że zespół ceglanych hal, położony między ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Dubois, jest jednym z ostatnich świadectw industrialnej historii gliwickiego śródmieścia.

W publikowanym apelu podkreślają, że rozbiórka zabytkowych murów to strata, na którą nie mogą się zgodzić. Uważają, że fabryce drutu należy się druga szansa. Jej opustoszałe przestrzenie powinny znów zatętnić życiem. Apel skierowany jest do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz do władz Gliwic.

Kamery IMPERIUM