Nowa remiza dla OSP

W Gliwicach oprócz Państwowej Straży Pożarnej, pomoc oferują także strażacy ochotnicy skupieni w Ochotniczych Strażach Pożarnych, funkcjonujących jako stowarzyszenia. Te gliwickie, których historia trwa już ponad 130 lat w Brzezince i Ostropie oraz od niemal ośmiu dekad w Bojkowie – są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Miasto Gliwice przeznaczy w tym roku blisko 10,5 mln zł na budowę remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince i wesprą finansowo wszystkie trzy gliwickie OSP łączną kwotą w wysokości ponad 500 tys. zł. Środki te, w części przekazane w formie dotacji celowych, pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu, elementów do pojazdów pożarniczych i modernizację strażackiej infrastruktury.

Kamery IMPERIUM