Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach o Konkursie Dramaturgicznym

Rozmowa. 13 listopada w Teatrze Miejskim w Gliwicach ogłoszono werdykt Kapituły pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Nagrodę główną i 50 000 zł otrzymała Małgorzata Maciejewska za sztukę „Feblik”. Podczas uroczystości Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru zapowiedział także II edycję konkursu. Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza, ustanowiona przez Adama Neumanna, prezydenta Gliwic, w zamyśle jej inicjatorów, ma na celu wsparcie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej.
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach, jeden z inicjatorów i przewodniczący Rady Programowej Konkursu gościem Radia IMPERIUM.

ZOBACZ RÓWNIEŻ...