„NIE dla większej liczby samochodów w lesie komunalnym, kosztem zieleni” – grzmią społecznicy z „Rowerowych Gliwic”

Na początku sierpnia do publicznego wglądu został wyłożony projekt nowego MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) dla części rejonu dawnego zameczku leśnego. Nowy plan, w przeciwieństwie do starego, nie pozwala na zabudowę mieszkaniową. A co może powstać? Zabudowa usługowa z zakresu gastronomii, kultury, rozrywki, hotelarstwa z ewentualną funkcją uzupełniającą z zakresu handlu, sportu i rekreacji. W pozostałej części teren jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i lasy.

– Te zapisy nie budzą żadnych wątpliwości – dokładnie takiego przeznaczenia tego obszaru oczekujemy. Parkowo-leśne przeznaczenie obszaru lasu komunalnego (zwanego czasem Parkiem Kultury i Wypoczynku) dobrze się sprawdza i warto zadbać o to, żeby parkowa część tego terenu była jak najatrakcyjniejsza. – czytamy na blogu stowarzyszenia.

To co budzi obawy społeczników z „Rowerowych Gliwic” to powiększenie obszaru istniejących już parkingów od ul. Chorzowskiej.

– Co prawda MPZP nakazuje stosowanie wysokich (70% dla lewego parkingu i 60% dla prawego) minimów powierzchni biologicznie czynnej, tylko czy samochód parkujący w środku lasu na trawie/żwirze/geokracie (co mieści się w definicji powierzchni biologicznie czynnej) przeszkadza mniej niż taki, które zaparkowałby na betonowym parkingu?

Stowarzyszenie „Rowerowe Gliwice” sprzeciwiło się planowanym zmianom, wyliczając parkingi znajdujące się w sąsiedztwie tężni, która przyciąga miłośników solankowych kąpieli także spoza naszego miasta. Jednocześnie członkowie stowarzyszenia zachęcają mieszkańców do zgłaszania swoich uwag do planu MPZP dotyczącego tego fragmentu lasu komunalnego.

– Do 9 września każdy może wysłać swoje uwagi do planu. Najprościej to zrobić wysyłając email na adres Wydziału Planowania Przestrzennego, czyli: [email protected]

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM