Strażacy monitorują Kanał Gliwicki

Nadal nie jest znana przyczyna zatrucia Odry. W związku ze skażeniem rzeki strażacy Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach monitorują Kanał Gliwicki.

Z nurtów Odry usunięto do tej pory 100 ton śniętych ryb – taką informację przekazała Państwowa Straż Pożarna. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna natomiast wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb. Wciąż więc nie wiadomo, co lub kto przyczynił się do katastrofy.

W niedzielę Wody Polskie w Gliwicach opublikowały na stronie internetowej komunikat informujący, że w wodach Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego nie odnotowano występowania niepokojących zjawisk, które potencjalnie mogłyby być związane z zatruciem rzeki Odry. Polskie Wody twierdzą, że prowadzą obserwację rzeki. 'W sposób wzmożony prowadzone są obserwacje ryb i ptactwa pod względem ich zachowania, a także przybrzeżnej roślinności pod kątem ich kondycji oraz innych organizmów żywych.’
W dalszej części komunikatu Wody Polskie informują, że 'Nie wykryto substancji niebezpiecznych w stężeniach szkodliwych dla organizmów żywych, w tym rtęci. Aktualnie trwają dalsze analizy prób wody prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach’, który dalej nie ustalił przyczyn śmierci ryb.

mówił kapitan Damian Dudek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gliwicach. Oprócz obserwacji zwierząt i roślin, strażacy sprawdzają również wodę.

raportował kapitan Damian Dudek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM