Kiedy koniec bonu turystycznego?

Bon turystyczny jest wsparciem dla rodzin, które miało jednocześnie przynieść korzyść dla branży turystycznej dotkniętej pandemią.

Jest ważny do 30 września bieżącego roku. Pierwotnie zakładano, że bon zachowa ważność tylko do końca marca 2022 roku. Ale ze względu na przedłużającą się pandemię i lockdown oraz trwające kilka miesięcy zamknięcie hoteli i pensjonatów wiele rodzin nie mogło wykorzystać voucherów w zaplanowanym czasie. Zdecydowano więc, że z bonu turystycznego można korzystać również przez część 2022 roku – termin jego ważności przesunięto o 6 miesięcy.

Co ważne znaczenie ma termin płatności bonem, a nie termin korzystania z usługi turystycznej! Bonem można więc zapłacić do 30 września 2022 za usługę, która zostanie wykonana w późniejszym terminie.

Kamery IMPERIUM