Dobiegła końca budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską. Co zmieniło się w okolicy? [zdjęcia]

Wzdłuż nowej drogi, łączącej ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską, która dziś zostaje oddana do ruchu, powstał ciąg pieszo – rowerowy. Wybudowano także oświetlenie uliczne i nową kanalizację deszczową. W drodze umieszczono również pasy wibracyjno-akustyczne, które są dodatkową formą oznakowania zwiększającego uwagę kierowców. Mają one przypominać o zachowaniu szczególnej ostrożności i zmniejszeniu prędkości przed dojazdem do skrzyżowania.

Po zakończeniu inwestycji, w pasie drogowym nasadzona została zieleń. Miejsce tu znalazły: wiśnie i brzozy, a także cztery i pół tysiąca krzewów.

Kamery IMPERIUM