Chcą dialogu z Urzędem. O co ta walka?

14 czerwca odbyło się spotkanie Forum Ludzi Kultury w Gliwicach, w którym uczestniczyło około 50 osób reprezentujących prawie 40 organizacji kulturalnych oraz twórcy indywidualni działający w Gliwicach. Według opinii uczestników, widać było duże zainteresowanie ludzi sobą wzajemnie, a były to osoby z różnych pokoleń, reprezentujący różne Muzy. Dyskusję moderowała Małgorzata Tkacz-Janik, a dzielnie sekundował jej Lesław Nowara. Każdy, kto chciał, powiedział co go boli i jaki ma pomysł na to, co zrobić, aby było lepiej – tak podsumowała to spotkanie jedna z organizatorek, Justyna Dziuma.

Podczas dyskusji zidentyfikowane zostały potrzeby i problemy, które organizatorzy spotkania opublikowali kilka dni temu w formie Listu otwartego Forum Ludzi Kultury w Gliwicach. Najważniejszym przesłaniem listu jest, aby głos środowiska organizatorów i wszelkich animatorów kultury był faktycznie słyszany w Urzędzie Miasta i brany pod uwagę w zarządzaniu miastem oraz uwzględniony w ogólnej strategii rozwoju miasta.

Forum Ludzi Kultury w Gliwicach zamierza zebrać się ponownie we wrześniu i liczy na to, że na kolejnym spotkaniu oprócz dyrektora CK Victoria pojawią się przedstawiciele innych miejskich instytucji kultury oraz samorządu miasta.

Poniżej publikujemy treść Listu otwartego Forum Ludzi Kultury w Gliwicach

Kamery IMPERIUM