Wiwat Brat Krystian!

Z dala od zgiełku miasta i codziennych zmartwień, wśród zielonych pól ukrywa się Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo” Proboszczowice. „Ranczo” na czele ze swoim charyzmatycznym właścicielem, Krystianem Kiełbasą i jego żoną Kornelią Bieniek-Kiełbasą oraz dziećmi jest swego rodzaju wizytówką powiatu gliwickiego.

Oprócz codziennej pracy rolniczej, uhonorowanej licznymi certyfikatami i nagrodami prowadzą działalność edukacyjną, turystyczną i gastronomiczną. Przywiązują ogromną wagę i szacunek do tradycji regionalnych oraz narodowych, kultywują miejscowe obrzędy i zwyczaje, pielęgnują tradycje rodzinne i przypominają często zapomniane już tradycyjne smaki. Gospodarze krocząc w nowoczesność, dbają również o ocalenie starego sprzętu rolniczego, który został wyeksponowany w skansenie na terenie ,,Rancza”.

Krystian Kiełbasa jest samorządowcem związanym z gminą Toszek, powiatem gliwickim i województwem śląskim. To także długoletni były sołtys Proboszczowic i działacz OSP. Jest rycerzem Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy (rycerstwa związanego z Jasną Górą) oraz wiceprezesem Bractwa Kurkowego w Toszku.

Z okazji urodzin, w podziękowaniu za ofiarną pracę i trud poświęcone w propagowaniu patriotycznych tradycji Bractw Kurkowych w Polsce postanowiliśmy odwiedzić Gospodarstwo Agroturystyczne i udokumentować radosne celebrowanie tego dnia:

Film powstał z inicjatywy hetmana Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego, Adama Majchrzaka, dzięki wsparciu prezesa Radia i Telewizji IMPERIUM Czesława Chlewickiego i prezesa Stanisława Kolanusa.

Kamery IMPERIUM