W gliwickim oddziale Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości wybrano nowy zarząd

W minioną sobotę w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Cechu. Zarząd oraz pozostałe organy złożyły stosowne sprawozdania, wybrano również nowe władze.

Mówi Andrzej Zarzycki, Starszy Cechu, wybrany na kolejną kadencję:

Głównym takim celem naszej organizacji na dzień dzisiejszy było szkolnictwo zawodowe i to jest naszym takim priorytetem. Na dzień dzisiejszy mamy około 300 pracowników młodocianych tych uczniów, uczących się w zawodach. Dzisiaj się nazywa się to szkoła branżowa. Rodzice wymuszali nad młodzieży aby dzieci ich uczyły się, kształciły się w liceach. Natomiast później niestety weryfikowało życie, że w tych liceach ta młodzież nie dawała sobie rady. Tylko przypomnę, że w Austrii ponad 70% młodzieży właśnie zaczyna od rzemiosła.

Zobaczcie naszą relację z wydarzenia!

W wyniku wyborów do zarządu Cechu dołączyli Beata Waluśkiewicz i Leszek Jamroś, a w Sądzie Cechowym w nowej kadencji zasiadać będą Katarzyna Nowak, Herbert Jatta oraz Zbigniew Szot.

Kamery IMPERIUM