Zwrot akcji w sprawie Wilczych Dołów!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji zezwalającej na niszczenie siedlisk płazów na budowie zbiornika! Taką informację przekazali społecznicy z grupy Ratujmy Wilcze Doły.

Co w praktyce oznacza ta decyzja, tym bardziej w sytuacji, kiedy Wilcze Doły zostały już w znacznym stopniu zniszczone? Do odwołania zabronione są wszelkie działania, które naruszą siedliska chronionych płazów i gadów. Nie można więc wykonywać jakichkolwiek prac takich jak głębokie wykopy lub przełożenie koryta Wójtowianki.

Jak na razie zapytany o tę decyzję sądu rzecznik prasowy prezydenta nie skomentował tego.

Kamery IMPERIUM