Więcej energii ze Słońca. Moc miejskich „solarów” powiększy się sześciokrotnie

W tym roku, dzięki planowanym instalacjom fotowoltaicznym na terenie Gliwic, moc miejskich „solarów” powiększy się sześciokrotnie.

Od blisko 2 lat na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego – przy ul. Zwycięstwa i Jasnej – działają mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie 81 kilowatopików. Pokrywają część zapotrzebowania obu obiektów na prąd, co korzystnie wpływa na środowisko i finanse miasta. W tym roku, dzięki kolejnym instalacjom na terenie Gliwic, moc miejskich „solarów” powiększy się sześciokrotnie.

W nadchodzących miesiącach na 9 gliwickich budynkach użyteczności publicznej zainstalowanych zostanie łącznie ponad tysiąc paneli fotowoltaicznych o mocy 419 kilowatopików. Po ich montażu miejski system instalacji solarnych będzie dysponował mocą sięgającą 500 kilowatopików.

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 8 budynkach oświatowych, a także na budynku pełniącym funkcję świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,5 mln zł, z czego 85% pokryje pozyskane przez Gliwice dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM