Velostrady to przyszłość Metropolii?

Gliwice, Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze jako pierwsze w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wybudują cztery velostrady – metropolitalne szybkie drogi rowerowe.

Najdłuższa, około 30-kilometrowa, połączy Gliwice z Katowicami. Porozumienie w tej sprawie podpisano 20 maja w Katowicach.

Velostrady, czyli bezkolizyjne drogi rowerowe odseparowane od ruchu samochodowego, mają usprawniać podróże po metropolii. Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych ma osiągnąć długość 120 km. Velostrada na terenie Gliwic będzie miała długość 5,5 km i będzie przebiegała w znacznej mierze w śladzie istniejących, realizowanych lub planowanych dróg rowerowych. Początek będzie stanowił plac Piłsudskiego, skąd dalej – aleją Przyjaźni, przez ulice Dworcową, Częstochowską (wiaduktem nad DTŚ), Jagiellońską, Szarą i Zabrską (w tym wiaduktem nad torami) – rowerzyści dojadą do ul. Chorzowskiej. Wzdłuż niej poprowadzona zostanie ścieżka rowerowa wiodąca do skrzyżowania z ul. Wolności oraz ul. Knurowską w Zabrzu.

Velostrady, czyli – tam, gdzie to możliwe – bezkolizyjne drogi rowerowe odseparowane od ruchu samochodowego, mają łączyć metropolię w każdym kierunku, usprawniając podróże po danym mieście i pomiędzy miastami. Na Metropolitalną Sieć Tras Rowerowych złoży się 8 velostrad o całkowitej długości 120 km, które połączą Katowice z miastami Zagłębia, Gliwicami, Tychami, Mysłowicami oraz Bytomiem i dalej Tarnowskimi Górami. Budowa pierwszych dróg – w tym velostrady Gliwice – Katowice – rozpocznie się w 2023 roku. Kolejne powstaną w 2024 roku. Inwestycje te będą finansowane do 100% z budżetu G-ZM przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. Szacowany koszt według obecnych stawek za 1 km drogi rowerowej to ok. 2 mln zł. Pełne koszty poznamy po rozstrzygnięciu przetargów.

Obecnie użytkownicy jednośladów w Gliwicach mają do dyspozycji ponad 124 km tras rowerowych. Do końca 2023 roku w mieście ma przybyć jeszcze około 21 km ścieżek rowerowych.

Kamery IMPERIUM