Bycie mamą bywa trudne, a tym bardziej dla ośmiorga

Szczęśliwa ósemka. Troje dzieci biologicznych, pięcioro w pieczy zastępczej…

Dla pani Agnieszki Wolańskiej Dzień Matki co roku jest wyjątkowy. Od 7 lat wraz z mężem prowadzi jedną z 19 rodzin zastępczych zawodowych w Gliwicach. Tak pani Agnieszka mówiła w porannej Rozmowie Dnia:

To są moje dzieciaki. Natomiast to są dzieci w pieczy zastępczej. Przedział jest dosyć szeroki, bo najmłodsza ma w tej chwili 10 miesięcy, najstarsze 16 lat.

W całych Gliwicach funkcjonuje obecnie 208 rodzin zastępczych. Piecza zastępcza to nie adopcja. 30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych z różnych powodów dzieci.

Mówi Julian Jasiński, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach:

Generalnie chodzi o to aby rodzinom, które żyją w jakiejś trudności chwili, czy też w czasie, który przeciąga się… żeby te dzieci wyciągnąć ze środowiska rodzinnego i umieścić w pieczy zastępczej najlepiej żeby to była pierwsza rodzina tak jak to w przypadku pani Agnieszki

Do rozmów o macierzyństwie, rodzicielstwie, rodzicielstwie zastępczym z naszymi gośćmi panią Agnieszką Wolańską (mamą „w zastępstwie”), Julianem Jasińskim, dyrektorem Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach oraz Ewą Pruską, zastępcą dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej powrócimy w Telewizji IMPERIUM w czwartek, 26 maja, o godz. 16:00, 18:00, 20:00 i 22:00.

Kamery IMPERIUM