Budżet Obywatelski i Gliwicka Inicjatywa Lokalna czyli szanse na rozwój

Trwa weryfikacja 243 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zgłosili do oceny mieszkańcy Gliwic. Wyniki oceny wniosków Budżetu Obywatelskiego zostaną upublicznione do 20 czerwca br.Kawaler Krzyża Św. Floriana oraz

W mieście funkcjonuje również Gliwicka Inicjatywa Lokalna, którą w zeszłym roku stosowną uchwałą powołała do życia Rada Miasta Gliwice. Wnioski można składać przez cały rok, jednak tylko wnioski złożone do 19 sierpnia br. będą miały szansę być skierowane do realizacji w 2023 roku. Czym jest Gliwicka Inicjatywa Lokalna?

W Inicjatywie Lokalnej oprócz pomysłu trzeba już od samego początku wiedzieć i zadeklarować to, że jak się gotowym wspólnie realizować to zadanie. Czyli nie tylko, że ja tutaj mam pomysł jak wydać pieniądze z budżetu miasta, tylko właśnie, że sam coś też jestem gotów dołożyć. To zaangażowanie może być najprostsze czyli mamy finansowe albo pracy społecznej czyli mamy ludzi, grupę jakąś która jest gotowa podziałać i część prac wykonać. Tutaj mamy możliwość realizacji to wieloletniej, zadania można realizować na terenach które nie są własnością miasta Gliwice.

mówiła Marta Kryś dyrektorka Centrum 3.0.

Kamery IMPERIUM