Sesja miała być formalnością, a wzbudziła ogromne emocje

Poniedziałkowa, 25. sesja Rady Miasta miała być tylko formalnością, bo zaplanowano procedowanie tylko jednej uchwały. Omawianym punktem był Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Poprawkę do uchwały zgłosiła radna Katarzyna Kuczyńska-Budka z Koalicji Obywatelskiej, która była gościnią wtorkowego programu Radia IMPERIUM Fakty. Opinie. Komentarze:

Uznałam, że warto, jeżeli zrzekamy się swoich kompetencji jako Rada Miasta na rzeczy Prezydenta, warto określić czas, na jaki zrzeczenie to będzie obowiązywało. Zaproponowałam, żeby to był początek lipca, uznając, że tuż po tym momencie będzie kolejna Sesja Rady Miasta i wówczas, jeśli takie kompetencje przyznane Prezydentowi, będą jeszcze potrzebne — a wcześniej były według nas dobrze realizowane, to będziemy mogli przedłużyć ten czas, kiedy kompetencje Rady Miasta będzie miał Prezydent — mówiła Radna.

Katarzyna Kuczyńska-Budka dodała również: Niestety nie mamy dobrych doświadczeń, jeśli chodzi o przekazywanie kompetencji Rady Miasta Prezydentowi, stąd była moja propozycja tej niewielkiej poprawki.

Głosowanie w sprawie poprawki radnej K. Kuczyńskiej-Budki:

TAK10
NIE13
NIEOBECNYCH2

Poprawka w głosowaniu nie przeszła.

Przeszła natomiast uchwała umożliwiająca prezydentowi dokonywanie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy bez zwoływania sesji Rady Miasta przeszła większością głosów.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały:

TAK18
NIE0
WSTRZYMAŁO SIĘ5
NIEOBECNYCH2

Zobacz całą XXXV Sesję Rady z dnia 4 kwietnia 2022

Kamery IMPERIUM