Policja ostrzega sprawców przemocy. Nie będą bezkarni

Przemoc w rodzinie to problem, który może dotknąć każdego człowieka. Ofiary agresji często obawiają się oceny społeczeństwa, jednak należy pamiętać, że za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, mówił o tym podinspektor Marek Słomski w rozmowie Radia IMPERIUM:

Chciałbym przypomnieć i przestrzec tych wszystkich, którzy mają takie zacięcie, żeby znęcać się nad członkami rodziny. W przypadku gdy policja tylko się o tym dowie, natychmiast podejmiemy interwencję i obiecuję, że albo policjanci nakażą takiemu dyrygentowi, bo to zwykle są mężczyźni, opuścić mieszkanie na dwa tygodnie i w tym czasie będzie prowadził sprawę lub też nawet i sąd podejmie radykalne środki. Nie ma po prostu zgody na tego typu zachowania na tym cierpią dzieci, cierpią rodziny, te kobiety przede wszystkim. Także tutaj przestrzegam.

Przemocą jest nie tylko tzw. przemoc fizyczna, to znaczy bicie. Znamiona przemocy wyczerpuje przemoc psychiczna, wymuszanie zachowań seksualnych a także przemoc ekonomiczna. W takich sytuacjach należy jak najszybciej wezwać policję. Wystarczy zadzwonić pod numer 112, powiedzieć krótko co się dzieje i poprosić o interwencję. Policja traktuje takie wezwania bardzo poważnie.


Osobom doznającym przemocy w rodzinie pomocy udzielają niżej wymienione podmioty:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ul. Fiołkowa 26. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa profesjonalistów, których celem jest rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach. Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta Gliwice, w szczególności: rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci, współmałżonka bądź rodzica/rodziców, rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol, rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi oraz rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich. Bezpośredni kontakt telefoniczny do Zespołu: 32 300-01-11.
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, tel. 32 335-53-40, 32 335-53-59, 510-230-115, e -mail: [email protected] Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach jest placówką czynną całą dobę. Zapewnia pomoc w postaci: wsparcia, porady, terapii i schronienia. Przy OIK znajduje się Hostel, który zapewnia całodobowy pobyt. Hostel jest przeznaczony przede wszystkim dla kobiet z dziećmi, których dotyka problem przemocy w rodzinie bądź znajdują się w innej sytuacji kryzysowej, czasowo uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym.
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Aleksandra Gierymskiego 1, tel. 32 231-05-69, e-mail: [email protected]
  • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków rodzin prowadzony przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Okopowa 6, tel. 32 335-04-93, 32 335-04-94, e-mail: [email protected]
  • Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10-12, tel. 47 85 922 00, e-mail: [email protected]
  • Komisariat I Policji w Gliwicach, 44 – 100 Gliwice, ul. Kościelna 2, tel. 47 85 901 00, e-mail: [email protected]
  • Komisariat II Policji w Gliwicach w Gliwicach, ul. Warszawska 35 c, tel. 47 85 902 00, e-mail: [email protected]
  • Komisariat III Policji w Gliwicach, ul. Pszczyńska 20, tel. 47 85 903 00, e -mail: [email protected]
  • Komisariat IV Policji w Gliwicach, 44 – 109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 22, tel. 47 85 902 50, e-mail: [email protected]
  • Komisariat V Policji w Gliwicach, 44 – 103 Gliwice, ul. Wawelska 2, tel. 47 85 903 50, e-mail: [email protected]

Pomoc osobom doznającym przemocy udzielana jest również poprzez:

bezpłatną, całodobową infolinię prowadzoną przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy. Telefon: 800-12-00-02. Działa także poradnia e-mailowa: [email protected] Ponadto w poniedziałki w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym,

aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Kamery IMPERIUM