Na co magistrat wydał prawie 4 000 000 zł?

Publikujemy rejestr umów zawartych bez przetargu przez Miasto Gliwice w pierwszym kwartale 2022 r. W miesiącach styczeń, luty i marzec 2022 urzędnicy zawarli umowy na łączną kwotę 3 902 813, 96 zł.

Publikujemy zestawienie 20 najdroższych wydatków Miasta z pierwszego kwartału 2022 r.

Lista wszystkich wydatków dostępna pod tabelą

KontrahentNazwa/przedmiot umowyData zawarcia umowyWartość brutto
POINT SP. Z O. O.Zakup oprogramowania Kaspersky Total Security for Business oraz Kaspersky Sandbox z prawem do aktualizacji oprogramowania oraz bibliotek przez Internet na 24 miesiące2022-01152 766,00
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AUTO-MOTO SOSNA PIOTRHolowanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Gliwice na podst. art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.2022-02125 000,00
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – utwardzenie terenu w systemie wybuduj2022-01125 000,00
CZARNOCKI PIOTRDoradztwo w obszarze zagosp. wód opad. w zakresie tech., ekon., fin., środ. oraz instyt.2022-03124 950,00
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODAMycie wiat autobusowych na terenie miasta.2022-01116 930,16
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O.ekspozycja reklamy Miasta Gliwice na czterech autobusach SOLARIS URBINO 12 o numerach inwentaryzacyjnych: 189, 190, 191, 192 oraz na sześciu autobusach SOLARIS URBINO 15 o numerach inwentaryzacyjnych: 175, 180, 181, 182, 183, 1842022-01114 733,92
OGÓLNOPOLSKA GRUPA BADAWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄrealizacja projektu „Barometr Gliwicki 2022”, polegającego na analizie eksperckiej potrzeb mieszkańców Gliwic, opartej o cykliczne badania opinii przeprowadzone wśród gliwiczan2022-03110 700,00
MAJOR JACEK MAJCHRZYKUsuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta Gliwice.2022-03110 000,00
MILIMEX S.A.aneks nr 9 do umowy pn. „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12”2022-03109 000,00
ER GRUPA SP. Z O. O.Aneks nr 3 do umowy pn. „Budowa Szpitala Miejskiego – Inżynier Kontraktu”2022-03106 600,00
ALTO COMPUTERS M.BOROWIAK R.WRÓBEL S.J.Zakup usługi wsparcia technicznego wraz z możliwością uaktualnienia oprogramowania Veem Backup and Replications w okresie 12 miesięcy2022-0297 047,00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O. O.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz udzielenie zamówienia w imieniu miasta Gliwice dla zadania pn: „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”2022-0396 456,60
PPHU „GIGANT” PAWEŁ CIERPIKOWSKIwykonanie i dostarczenie 2 600 kocyków minky z haftem z grafiką Miasta Gliwice2022-0381 868,80
OBI COMPLEX ZGODA RAFAŁBudowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta.2022-0379 950,00
TORAKOL SP. Z O.O.Aneks nr 13 do umowy „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych”2022-0275 030,00
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O.wynajem powierzchni na ekranach LED oraz urządzeniach typu totem, emisja spotów2022-0171 600,76
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE POG-TECH SP. Z O. O.Umowa na realizację 415 usług w ramach projektu pod nazwą „Złota rączka dla seniora w Gliwicach”2022-0269 720,00
XERMAG MACEK PRZEMYSŁAWUmowa na wynajem urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach2022-0269 568,80
PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓLKA PARTNERObsługa prawna Kierownictwa Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta, Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej2022-0263 468,00
MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S. A.Umowa pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – dokumentacja projektowa przyłączy dla działek nr 121/2 i 103/2 obr Centrum”2022-0260 885,00

Najdroższym wydatkiem zawartym w rejestrze jest zakup oprogramowania Kaspersky Total Security for Business oraz Kaspersky Sandbox z prawem do aktualizacji oprogramowania oraz bibliotek przez Internet na 24 miesiące

Radny Rady Miasta Gliwice, Michał Jaśniok wystosował w marcu br. interpelację:

W dniu 15 marca br. Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego Republiki Federalnej Niemiec (BSI) zalecił w swojej jurysdykcji, by nie korzystać z oprogramowania antywirusowego firmy Kaspersky. Zdaniem urzędu oprogramowanie Kaspersky, w
szczególności program antywirusowy, może posłużyć do zdalnego wykonania ataku cyfrowego. Jak ostrzega niemiecki regulator, atak może zostać przeprowadzony przez firmę nie z własnej inicjatywy, lecz Kaspersky może do tego działania zostać zmuszone. Polskie urzędy nie wydały jak dotąd podobnych ostrzeżeń.

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Wydziału Informatyki zapewnił, że:
Poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu jest na poziomie ryzyka akceptowalnego. Oprogramowanie Kaspersky
Lab. do chwili obecnej nie posiada żadnej negatywnej rekomendacji polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tym CERT, którego jednym z głównych zadań jest alarmowanie użytkowników o wystąpieniu cyber zagrożeń.

Naczelnik Wydziału udostępnił również informacje, że w przeliczeniu na stanowisko robocze roczny koszt zakupu licencji wynosi 84,87 zł. Zakupy dokonywane w Urzędzie są realizowane zgodnie z PZP oraz regulacjami wewnętrznymi. Oznacza to, że rezygnacja z programu może być brana pod uwagę wyłącznie w chwili wydania wiążących postanowień wydanych przez uprawnione polskie
podmioty.

Kamery IMPERIUM