Łączenie pracy ze studiami wydaje się niewykonalne? Politechnika Śląska udowadnia, że można inaczej!

Na niektórych uczelniach łączenia pracy ze studiami wydaje się niewykonalne, Politechnika Śląska udowadnia, że można inaczej! 6 lat temu jako pierwsza uczelnia w Polsce uruchomiła studia dualne prowadzone wespół z pracodawcami, u których zatrudniani byli studenci. Pierwsze programy nauczania powstały we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Dziś drugi dzień wydarzeń promujących wyjątkowy rodzaj studiów pod hasłem „Edukacja dualna – EDUAL”. Wydarzenie jest organizowane już po raz szósty przez gliwicką Alma Mater wraz z KSSE, firmami i instytucjami związanymi z przemysłem.

Tematem przewodnim VI konferencji EDUAL jest interdyscyplinarność nauki i jej wprowadzenie do procesu nauczania. Celem zaś pokazanie dobrych praktyk i wyników na przykładzie doświadczeń Politechniki Śląskiej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także porównanie wyników tej formy kształcenia na różnych uczelniach.

Kamery IMPERIUM