Jak mieszkańcy Gliwic chcą zmienić sobie miasto?

Zakończył się nabór wniosków do 10. edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy zgłosili 243 propozycje zadań.

Wybrane w głosowaniu zadania będą realizowane w 2023 roku. Zaplanowana pula na ich wykonanie wynosi 8 348 000 zł, z czego 1 000 000 zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie.

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy mogli złożyć wnioski za pomocą platformy partycypacyjnej „DecydujMy razem”, która wystartowała 1 marca wraz z początkiem naboru projektów do GBO. Nabór wniosków do GBO trwał od 1 do 21 marca. Gliwiczanie zgłosili łącznie 243 projekty. Wśród nich 13 to zadania ogólnomiejskie, pozostałe to zadania dzielnicowe.

Sporym zainteresowaniem wnioskodawców niezmiennie cieszą się projekty dotyczące terenów rekreacyjnych, zielonych oraz poprawy kondycji fizycznej mieszkańców poprzez zajęcia ruchowe. Wśród zadań dzielnicowych najwięcej, bo aż 173, ma charakter inwestycyjny, czyli związany z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Pozostałe 57 wniosków dotyczy tzw. zadań miękkich, integrujących mieszkańców i pozwalających na ciekawe spędzanie czasu wolnego.

Rekordzistami w liczbie złożonych wniosków są: dzielnica Łabędy, której mieszkańcy przygotowali 18 projektów oraz Sośnica z 17 zadaniami. Z kolei 16 wniosków złożono na Sikorniku i Wójtowej Wsi, a po 15 w Bojkowie i na Trynku.

Wśród zaproponowanych projektów możemy zobaczyć nowe nasadzenia, modernizację oświetlenia na wybranych ulicach, zajęcia dla seniorów i dzieci oraz budowę wybiegów dla psów.

Publikacja listy zweryfikowanych wniosków wraz z ich ocenaminastąpi najprawdopodobniej 20 czerwca. Z kolei głosowanie zaplanowano w terminie od 24 sierpnia do 14 września. To wtedy wnioski zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane ostatecznej weryfikacji przez mieszkańców.

Kamery IMPERIUM