Dzieci z Ukrainy w gliwickich szkołach


Nowe przepisy o organizacji kształcenia i wychowania pozwoliły na zwiększenie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych o 3, a w klasach 1-3 o 4 miejsca dedykowane dla uczniów z Ukrainy. Ilu najmłodszych uczniów dołączyło do gliwickich placówek?

Na to pytanie odpowiedział prezydent Adam Neumann na briefingu prasowym:

Wydział edukacji, który koordynuje działania gliwickich szkół też podaje swoje liczby. Około 1 200 dzieci Ukraińskich już uczęszcza do gliwickich szkół, a do przedszkoli zostało przyjętych łącznie ponad 380 dzieci.

Dzieci od 3 do 6 lat będą przyjmowane do gliwickich przedszkoli na wolne miejsca. Jeżeli rodzice nie będą mogli takiej placówki znaleźć, pomocą służą pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Jasna 31 a, tel.: 32 338 64 62, e-mail: [email protected]).

Dzieci i młodzież od 7 do 15 lat są przyjmowane do szkół podstawowych w obwodach, w których mieszkają.

  • Żeby dowiedzieć się, która szkoła jest szkołą obwodową, należy wejść na stronę internetową bip.gliwice.eu/edukacja-1 i kliknąć w aktywny link „Obwody szkół podstawowych” z dokumentem w formacie .pdf.
  • Szkoły z rejonów można wyszukiwać w nim poprzez kombinację Ctrl + F i wpisanie w polu wyszukiwania miejsca zamieszkania.

Młodzież od 15 do 18 lat może się uczyć w szkołach ponadpodstawowych. Ich wykaz znajduje się na stronie bip.gliwice.eu/wykaz-publicznych-jednostek-oswiatowych.

W przypadku trudności ze znalezieniem wolnych miejsc w szkołach, pomocą służą pracownicy Wydziału Edukacji UM w Gliwicach.

Nieznajomość albo słaba znajomość języka polskiego nie jest formalną przeszkodą w uczeniu się w polskiej szkole. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, a – jeśli zajdzie taka potrzeba – realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego. Uczniowie z Ukrainy mogą ponadto korzystać z pomocy osoby mówiącej w języku ukraińskim, która będzie zatrudniona jako pomoc nauczyciela oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Uczniom z zagranicy zostanie także zaoferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w związku z doświadczeniem migracyjnym. Wszelkie potrzeby w tym zakresie powinny być zgłaszane dyrektorom szkół, do których uczęszczają uczniowie-uchodźcy z Ukrainy. Wszystkie te formy wsparcia są bezpłatne.

Dwie szkoły w Gliwicach uruchomiły oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. Takie oddziały stworzono dotąd dla ponad 20 tys. dzieci ukraińskich – poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek.

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

Kamery IMPERIUM