Dlaczego roboty drogowe w Gliwicach tyle trwają?

Wiosna to czas kiedy gliwickie ulice zamieniają się w place budowy i remontów. Czasem dezorganizuje to życie mieszkańców i staje się uciążliwe.

W social mediach można znaleźć ostatnio wiele wypowiedzi mieszkańców Gliwic opisujących ich odczucia związane z remontami dróg. Jak jednak zapewniał prezydent Adam Neumann na antenie Radia IMPERIUM większość problemów na drogach, z którymi spotykają się gliwiczanie jest niezależna od zarządcy miasta, którym jest Prezydent. To on odpowiada za remonty, inwestycje i bezpieczeństwo na drogach, natomiast za wykonanie koniecznych prac odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, jednak prawo narzuca ograniczenia, które opóźniają działania:

1. Pieniądze – centralizacja funduszy bardzo oddziałuje na samorządy, którym ograniczane są finanse. Jak mówił prezydent – o fundusze ,,na drogi” trzeba upominać się ,,na zewnątrz”, realizując wszystkie formalności i składając konieczne sprawozdania. Koncentracja na takiej papierowej pracy pochłania wiele czasu, jednak nie gwarantuje uzyskania funduszy. Pieniądze, które otrzymuje miasto są obarczone rygorem terminowym, przez co Miastu trudno jest planować kalendarz inwestycji, stale oczekując na decyzje dotyczące finansowania poszczególnych działań. Kolejnym utrudnieniem zdaniem Prezydenta może być zaskarżanie rozstrzygnięcia przetargów, ponieważ procedury przewidują, ze sytuacje takie rozstrzyga Krajowa Izba Odwoławcza, która nie zawsze przestrzega terminów.

Wreszcie nadchodzi ten moment w dacie jakiejś, wcześniej nieprzewidywalnej i my zaczynamy wydawać te pieniądze, zdobyte w pocie czoła, w biurokratycznym pocie czoła. To jest kolejny element, który nam nie pozwala w sposób normalny zaplanować [dokładnych terminów realizacji inwestycji [przyp. red.]

2. Drogi w mieście są położone podobnie jak sieci wodno-kanalizacyjne czy energetyczne. Przy każdym remoncie drogi następuje kolizja z sieciami, działania należy więc uzgadniać z właścicielami, co powinno znacznie upraszczać proces. W Polsce wciąż jest bałagan w zasobie geodezyjnym — mówi prezydent Gliwic, Adam Neumann — ponieważ nie każdy właściciel kabla czy rury należącej do którejś z sieci zgłasza każdy przypadek ułożenia swojego elementu. Brak odpowiedniego dopilnowania takich sieci znacznie utrudnia działania i może znacznie wydłużać proces przez konieczność tworzenia nowych projektów i zatwierdzania ich.

3. Inflacja jest kolejnym powodem, dla którego czas trwania remontów może się wydłużać. Miasto musi prowadzić mediacje sądowe, uzgodnienia i przestrzegać wszystkich procedur, by uwzględniać wnioski przedsiębiorców o wzrost kosztów wynikający ze wzrostu cen produktów.

Prezydent zaznaczył, że duży wpływ na prędkość realizacji inwestycji mają również mieszkańcy Gliwic, którzy również mogą podejmować decyzje, kto ustanawia prawo w naszym kraju.

Całej rozmowy można wysłuchać tutaj:

[spreaker type=player resource=”episode_id=49515032″ width=”100%” height=”200px” theme=”light” playlist=”false” playlist-continuous=”false” chapters-image=”true” episode-image-position=”right” hide-logo=”false” hide-likes=”false” hide-comments=”false” hide-sharing=”false” hide-download=”true”]

Listen to „2204 W Samo Południe z Prezydentem, cz. 02 Adam Neumann, Ulice i drogi” on Spreaker.

Kamery IMPERIUM