Wypowiedz się! Czy na to czekali mieszkańcy?

Już dziś 1 marca 2022 r. pod adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl ruszyła platforma partycypacyjna – jest to równocześnie dzień rozpoczęcia naboru wniosków w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2023.

Jak tłumaczyła jeszcze przed startem strony Marta Kryś, dyrektorka Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych – Centrum 3.0, platforma decydujMYrazemGliwice.pl ma być przestrzenią, na której będzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące partycypacji w mieście: Znajdą się tam wiadomości związane z Gliwickim Budżecie Obywatelskim, Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej, możliwej współpracy z Radami Dzielnic czy wolontariatami. Według planów formularze do złożenia wniosków w najbliższej edycji GBO można będzie znaleźć już na gliwickiej platformie, równocześnie ma bowiem wystartować strona i nabór formularzy. A w kolejnych miesiącach będą uruchamiane kolejne elementy strony.

Jakie elementy strony zostały już uruchomione?

Wypowiedz się

W portalu Wypowiedz się będziemy publikować ogłoszenia o konsultacjach, ankiety i formularze do przesyłania opinii i sugestii, informacje o spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach itp. Zaczynamy jednak od pytań o samą platformę! To dla nas ważne, aby rozwijać ją w takim kierunku, by jak najlepiej służyła mieszkańcom i osobom podejmującym różnorodne decyzje.

WYPOWIEDZ SIĘ i decydujMY razem!

Gliwicka Inicjatywa Lokalna ?

W dużym skrócie inicjatywa lokalna oznacza wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i miasto działań na rzecz społeczności lokalnej. Co istotne – w ramach tego narzędzia mieszkańcy nie tylko składają wniosek dotyczący konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

Celem złożenia wniosku GIL można posłużyć się pomocniczym formularzem, który dostępny jest (tutaj)

Wsparcie dla Ukrainy!

Kolejny raz została uruchomiona Gliwicka Baza Wsparcia. Tym razem Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zbiera oferty pomocy dla obywateli Ukrainy.

W naszym mieście powstało dużo społecznych inicjatyw. Aby sprawnie koordynować oferty pomocy i szybko przekazywać je potrzebującym, powstała Gliwicka Baza Wsparcia. Organizacje pozarządowe, firmy, ale również osoby fizyczne, które chcą zaoferować pomoc, mogą to zrobić, wypełniając poniższy formularz zgłoszenia.

PomagajMY! Co jest potrzebne?

  • Wsparcie w tłumaczeniach.
  • Działania związane z przyjęciem uchodźców.
  • Pomoc rzeczowa (m.in: zestawy higieniczne, ubrania, generatory, latarki, powerbanki, kuchenki turystyczne)

Zaoferowana pomoc zostanie przekazana do jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice lub organizacji pozarządowych, które udzielają bezpośredniej pomocy uchodźcom.

Gliwicki Budżet Obywatelski

to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta i rozwój dzielnic. To najbardziej bezpośredni sposób decydowania gliwiczan o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej. 

Dlaczego warto włączać się w Budżet Obywatelski?

  • Masz wpływ na to, co dzieję się w Twoim miejscu zamieszkania i okolicy.
  • Dbasz o przyszłość swoją i przyszłych pokoleń.
  • Poznajesz ludzi i współpracujesz z nimi.
  • Decydujesz!

O platformie pisaliśmy już tutaj: [LINK]

Kamery IMPERIUM