Jak złożyć wniosek o PESEL dla uchodźcy?

Od środy 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Jak informowało we wtorek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), do Polski trafiło na razie 1,8 mln uchodźców, a od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę uciekło z tego kraju już 2,95 mln osób.

Wielu uchodźców chce jak najszybciej znaleźć pracę. Umożliwi im to właśnie numer PESEL, dzięki któremu będą mieli również szansę na prowadzenie działalności gospodarczej, korzystanie z usług medycznych i świadczeń rodzinnych, czy założenie konta w banku. Ukraińcy mogą zgłaszać się do najbliższych urzędów gminy, by tam złożyć wniosek i inne niezbędne dokumenty. W urzędach można od razu wnioskować o utworzenie profilu zaufanego.

Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć każdy uchodźca z Ukrainy, który przybył do Polski od 24 lutego. Formularze dla uchodźców z Ukrainy starających się o numer PESEL przygotowane są w dwóch wersjach językowych, można skorzystać z wersji polsko-ukraińskiej oraz polsko-rosyjskiej. Pisma konieczne do uzyskania numeru PESEL można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać tutaj.

We wniosku należy wpisać m.in. imię i nazwisko, imię i nazwisko rodziców, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli wnioskodawca go posiada). Przy składaniu wniosku o założenie profilu zaufanego. Wówczas potrzebny będzie e-mail i numer kontaktowy.

Przy składaniu wniosku trzeba ponadto okazać dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku osób poniżej 18. roku życia — także dokument potwierdzający urodzenie. Można okazać również dokument, który został unieważniony. W przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby (powyżej 12. roku życia), której dotyczy wniosek.

Kamery IMPERIUM