,,Zielony korytarz” wzdłuż Kłodnicy, czyli Gliwice okiem studentów

Politechnika Śląska to jedna z najważniejszych wśród uczelni technicznych w Polsce, w ramach zaproponowanego przez Wydział Architektury współdziałania z Miastem Gliwice, na semestralnych zajęciach warsztatowych powstały eksperymentalne studenckie wizje rewitalizacji wybranych części Gliwic.

Dr. hab. inż. arch. Michała Stangla zaprosił do udziału w studenckich warsztatach towarzyszących wykładom z zakresu rewitalizacji i rewaloryzacji urbanistycznej przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

Miasto w tym przedsięwzięciu wcieliło się w klienta, na którego zlecenie studenci stworzyli 6 koncepcyjnych projektów przestrzeni będących ciekawym spojrzeniem na kwestie łączenia zieleni i wody z tkanką miasta czy inspirującego wykorzystania elementów małej architektury we wskazanej przestrzeni publicznej.

– Siedemnaścioro naszych studentów, pracujących pod okiem opiekunów w 6 grupach, wzięło na tapet 4 koncepcje wskazane przez „klienta”: „zielony korytarz” wzdłuż Kłodnicy, powiązanie piesze między kampusem akademickim i dworcem PKP (wraz z propozycją nowego zagospodarowania przestrzeni placu Krakowskiego) i rewitalizację terenów Szobiszowic lub Zatorza – mówił dr. hab. inż. arch. Michał Stangel, wykładowca rewitalizacji i rewaloryzacji urbanistycznej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Wszystkie zaprezentowane wizje oceniono na „5”, doceniając kreatywność proponowanych rozwiązań

Katarzyna Kobierska, naczelniczka Biura Rozwoju Miasta UM w Gliwicach zauważyła, że zaproponowane przez studentów projekty mogą inspirować przedsiębiorców, którzy pracują nad zagospodarowaniem swojej nieruchomości. Zaproponowane prace mają charakter artystyczny i nie uwzględniają żadnych ograniczeń, pokazują jednak jak na zagadnienie zagospodarowania przestrzeni zapatrują się młodzi adepci sztuki.

Projekty, nad którymi pracowali studenci obejmują Obszar Strategicznej Interwencji Kłodnica, który jest ujęty przez Urząd Miasta w nowej strategii Gliwic.

  1. Fragment koncepcji rewitalizacji i rewaloryzacji urbanistycznej dzielnicy Szobiszowice. Autorzy: inż. arch. Marek Szlęk, Adrian Pikorski, Jan Scelina, Paulina Jura, Anita Podżorska, Klaudia Kłusek
  2. Korytarz rzeki Kłodnicy w centrum Gliwic. Autorzy: inż. arch. Olga Lipińska, inż. arch. Jakub Swoboda
  3. Wizualizacja fragmentu koncepcji Nowego Centrum Zatorza. Autorki: inż. arch. Barbara Rostańska, Oliwia Plekaniec, Julia Kawcewicz, Zuzanna Dąbrowska, Magda Grabowska
  4. Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Kłodnicy. Autorki: inż. arch. Wiktoria Anczykowska, inż. arch. Marta Śpiewok
  5. Wizualizacja styku kampusu Politechniki Śląskiej z centrum Gliwic. Autor: inż arch. Klaudia Wawełczyk

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM