Wiemy, jak będzie wyglądał teren przy Radiostacji po zmianach!

W zabudowaniach Radiostacji w Gliwicach powstanie nowoczesnego ośrodek muzealny tematycznie związany z II wojną światową. Muzeum w Gliwicach poinformowało, że na przełomie 2022 i 2023 roku poznamy projekt inwestycji.

Muzeum podpisało już umowę z pracownią architektoniczną NIZIO Design International, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu modernizacji zabytkowego zespołu urbanistycznego.

Gliwicka Radiostacja to symbol miasta, którego znaczenie podkreśla miejsce na liście Pomników Historii, na której znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych dla dziedzictwa kulturowego kraju. Radiostacja jest również częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

Zbudowana w latach trzydziestych minionego wieku drewniana wieża antenowa jest najwyższym tego typu obiektem w Europie. Zachowała się wraz z kompleksem trzech budynków zaplecza, w tym z częścią oryginalnego wyposażenia.

W historycznych zabudowaniach funkcjonuje obecnie niewielki oddział Muzeum w Gliwicach, który przejdzie w najbliższym czasie gruntowną metamorfozę. W tym wyjątkowym miejscu Muzeum planuje zorganizować nowoczesny i atrakcyjny dla zwiedzających ośrodek muzealno-edukacyjny. Inwestycja ma przybliżać zwiedzającym zagadnienia tematycznie związane z II wojną światową. Aktualnie trwają przygotowania do modernizacji zespołu urbanistycznego Radiostacji wraz z bezpośrednim otoczeniem.

Chcemy w nowoczesny, lecz przede wszystkim inspirujący sposób opowiadać w nim o dramatycznej historii mieszkańców Gliwic i regionu w XX wieku. Będziemy działali w ścisłej współpracy z wiodącymi tego rodzaju instytucjami w Europie, pracując w formule otwartej, sprzyjającej żywej dyskusji o sprawach minionych i aktualnych. Wypełnimy program nowego muzeum atrakcyjnymi, ale wartościowymi przedsięwzięciami adresowanymi do tysięcy gości, którzy co roku przyjeżdżają tutaj, do miejsca symbolu, z najdalszych zakątków świata. A przede wszystkim chcemy stworzyć nowe miejsce dla kultury na pożytek mieszkańców Gliwic – informuje dyrektor Krawczyk.

Planowany jest remont istniejącego kompleksu zabudowań i nadanie mu nowych funkcji użytkowych. Wzorem inwestycji mają być współczesne ośrodki muzealno-turystyczne działające w Europie. Zewnętrzny wygląd budynków ma zostać zachowany, a zmiany, które planowane są we wnętrzach, muszą być konsultowane ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dwa z istniejących budynków, połączone nowym, podziemnym obiektem mają zostać wykorzystane na potrzeby muzealne. Znajdować się tam będzie większa część stałej ekspozycji muzealnej, w której planowane są trzy części tematyczne: techniczna, historyczna i fabularna. Sektor poświęcony technice związany będzie z pierwotną funkcją i zasadami działania Radiostacji Gliwice, okoliczności jej powstania i zasady jego działania. Część historyczna przedstawi wojenne dzieje Radiostacji związane pośrednio i bezpośrednio z tym miejscem oraz wydarzeniami, które doprowadziły do Prowokacji Gliwickiej oraz najważniejsze zagadnienia polityczne z okresu. Trzecia warstwa, fabularna, przybliży dramatyczny przebieg zorganizowanej przez służby specjalne III Rzeszy Niemieckiej akcji dywersyjnej nazywanej Prowokacją Gliwicką, upamiętni również uznawanego za pierwszą ofiarę II wojny światowej Franza Honioka, powstańca śląskiego, członka Związku Polaków w Niemczech.

Scenariusz ekspozycji opracowali badacze specjalizujący się w historii najnowszej Gliwic i regionu – dr Sebastian Rosenbaum i dr Bogusław Tracz wraz z dyrektorem gliwickiego Muzeum. Ścieżka zwiedzania obejmować ma trzy warstwy narracyjne.

W trzecim budynku powstanie aparthotel. Planowana jest również budowa miejsc parkingowych dla odwiedzających. Projekt modernizacji zabytkowego zespołu urbanistycznego i ekspozycji wykona wybrana w konkursie Pracownia NIZIO Design International, prowadzona przez Mirosława Nizio, który współpracuje z wieloma placówkami muzealnymi w Polsce i Europie. W Gliwicach zrealizował już ekspozycję w muzealnym Oddziale Odlewnictwa Artystycznego, urządzonym w pokopalnianym kompleksie Nowe Gliwice.

Ukończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na realizację inwestycji przewidziane jest na przełom 2022 i 2023 roku.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM