Aleja Noworybnicka: na razie nie poznamy wyników konkursu. Dlaczego?

Jak poinformował MZUK, wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Alei Noworybnickiej zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Powodem decyzji ma być trudna sytuacja personalna, która wynika z zachorowań przedstawicieli komisji konkursowej.

W informacji opublikowanej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach podkreślono, że możliwość przesunięcia terminu opublikowania informacji zakłada regulamin. Nie została jednak opublikowana data, w której opublikowane zostaną wyniki. O zakończeniu prac mieszkańcy mają zostać poinformowani na stronie internetowej www.mzuk.pl.

Plany zagospodarowania Alei Noworybnickiej wzbudzają zainteresowanie wielu mieszkańców dzielnicy.

Aleja dla pieszych i rowerzystów ma połączyć ulice Nowy Świat i Toruńską. Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania odcinka od ul. Kochanowskiego do Toruńskiej. Miasto chce zorientować się, jakie są pomysły na ciekawą aranżację nowej ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej i najlepsze z nich wykorzystać – możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu.

Cała aleja może mieć około półtora kilometra długości. Taka inwestycja spowoduje likwidację przynajmniej części ogródków działkowych na tym terenie. Działkowcy zaproponowali swój projekt inwestycji, który bierze udział w konkursie. Autorką projektu jest Monika Głowacka, projektantka pochodząca z Trynku. Projekt ten został przedstawiony na spotkaniu w sprawie, podczas którego spotkali się działkowcy i mieszkańcy z okolicy, prezydent Adam Neumann i wiceprezydent Mariusz Śpiewok.

Kamery IMPERIUM