Radni pochylą się nad podwyżkami dla… radnych

0
148
Obraz pasja1000 z Pixabay

Nie tylko sprawami dotyczącymi mieszkańców ale również… wysokością swoich diet zajmą się gliwiccy radni na najbliższej sesji w czwartek. Propozycje są śmiałe.

Zgodnie z projektem uchwały Przewodniczący Rady ma otrzymać dietę w wysokości 100 % podstawy, a Wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący komisji stałych i doraźnych – 95 % podstawy. Dla Wiceprzewodniczących komisji stałych i doraźnych przewidziano dietę w wysokości 90 % podstawy. Pozostali radni mają otrzymać dietę w wysokości zależnej od liczby komisji, do których należą – od 85% podstawy za udział w trzech komisjach do 30 % w przypadku, gdy radny nie jest członkiem żadnej komisji. Ustalenie diet przysługujących radnym odbywa się z uwzględnieniem obecności na sesjach czy posiedzeniach komisji.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały “ma ona na celu dostosowanie zasad wypłat diet do aktualnie obowiązujących przepisów prawa”.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.