Za nami drugie spotkanie Forum Rad Dzielnic

0
129
fot. Jolanta Zygmunt-Więzik

W piątek, 19 listopada, odbyło się drugie spotkanie radnych rad gliwickich dzielnic. Otwarta formuła obrad spowodowała, że do grona radnych dołączyli gliwiccy społecznicy z Łabęd, Wilczych Dołów i Wójtowej Wsi, radni miejscy oraz posłanka Wanda Nowicka. W porządku obrad znalazły się przede wszystkim kwestie związane ze współpracą pomiędzy radami – wspólnymi projektami takimi jak „Nordic Walking przez Gliwice” oraz Gliwicki Budżet Obywatelski. Sformułowano postulaty zmieniające zasady zbierania wniosków i przeprowadzenie samego głosowania.

– Dzisiejszy samorząd nie wykorzystuje potencjału społecznego dzielnic traktując go jako element „strony w konflikcie” zamiast partnera w konsultacjach – Powiedział inicjator spotkania Kajetan Gornig – Mamy w Gliwicach przerost władzy wykonawczej nad uchwałodawczą, musimy zadbać o powrót pewnej równowagi pomiędzy tymi „władzami”, bo inaczej nasza lokalna demokracja staje się teatrem jednego aktora, w którego kompetencje nie każdy wierzy.

Radni uznali, że istnieje konieczność budowania tożsamości dzielnic jako najniższej jednostki samorządu, która jako cześć władzy uchwałodawczej jest traktowana jedynie jako ciało opiniotwórcze bez jasno wskazanych kompetencji. Podczas gdy zdaniem radnych, wśród społeczności Gliwic wzrasta poczucie przynależności do osiedla, ulicy, lokalnego parku czy placu zabaw czy legendarnego „widoku z okna”.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.